Material Escolar

MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT


El material escolar inclou el que necessita l’alumnat en el treball diari, des del llibre de consulta, biblioteca o diccionari fins al fungible per totes les àrees o jocs.


 L’escola disposa d’un projecte de reutilització dels llibres de text, que són els llibres d’aula  amb aquests objectius:

-  Adequar el material escolar emprat en les diferents àrees: llibres de text, llibres de consulta i temes fotocopiats.

-   Racionalitzar la despesa familiar de llibres.

-  Fomentar la responsabilitat de l’alumnat, al compartir i respectar el material d’ús comú.


Us recordem els pagaments domiciliats d'aquest curs 2014-15:


EDUCACIÓ INFANTIL
MATERIAL
55 €
10 juliol
FOTOCÒPIES I LLIBRES AULA
40€
10 juliol
AMPA
20€(germà més gran)
10 juliol
SORTIDES
40€
10 setembre
40€
10 gener
40€
10 abril

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MATERIAL
55 €
10 juliol
FOTOCÒPIES
I LLIBRES AULA
51€
10 juliol
AGENDES
5.17€
10 de juliol
AMPA
20€(germà més gran)
10 juliol
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
10€
10 de febrer
SORTIDES
40€
10 setembre
40€
10 gener
40€
10 abril
 LLIBRES 


Us informen que els llibres de text pel curs 2013-2014 es poden anar a comprar a l'ABACUS de Sant Boi, des de l’17 de juliol fins el 12 de setembre.
L'AMPA ha fet la reserva dels llibres que es faran servir a  l'escola el curs vinent. Només cal que demaneu els llibres del  curs que farà el vostre fill/filla i que digueu el nom del centre.

L'adreça d'aquest establiment és:
Mercat Municipal de Sant Jordi
C/ Indústria,16
Sant Boi
Tf: 93- 654.87.61

L'horari d'atenció al públic és de 9,30 a 14h i de 16,30 a 20,30h.


LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2014-15

ACTUALITZACIÓ LLIBRES
Alumnes de 1r de Primària:
- Matemàtiques: 4 quaderns. Projecte BRISA. Editorial Teide.
- Quest 1. Primary 1st  cycle. Pupil's book. Editorial Macmillan.
Alumnes de 2n de Primària:
- Matemàtiques: 4 quaderns. Projecte BRISA. Editorial Teide.
- Quest 2. Primary 1st  cycle. Pupil's book. Editorial Macmillan.
Alumnes de 3r de Primària:
 - Quest 3. Primary 2nd cycle. Activity book. Editorial Macmillan.
Alumnes de 4t de Primària:
- Quest 4. Primary 2nd cycle. Activity book. Editorial Macmillan.
Alumnes de 5è de Primària:
- Quest 5. Primary 3rd cycle. Activity book. Editorial Macmillan.
Alumnes de 6è de Primària:
- Quest 6. Primary 3rd cycle. Activity book. Editorial Macmillan.Les agendes i les flautes de 4t estan incloses en el pagament de la quota de juliol i es reparteixen al setembre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada