Equip Humà

EQUIP DOCENT  curs 2015-2016
Educació Infantil
                      
                  P-5           Marta Hidalgo

Educació Primària
                  1r         Ester Llurba
                  2n        Natàlia Ramos
                  3r         Maite Olaya
                  4t         Amparo López
                  5è        Juan F. Fraile
                  6è        Luisa del Castillo
           Suport       Jessica Vela
                                                
Especialistes
       Educació Física         Vanesa Ruiz
       Educació Musical      Teresa Tebar
       Llengua Anglesa      Mónica Requena                        
       Educació Especial    Toia Herreros      
       Religió catòlica         Rosa M. Sau
       Psicòloga EAP           Mercè Feliu
       Vetlladora                 Maite Navarro

EQUIP DIRECTIU         
Direcció             Teresa Tebar
Cap d’Estudis    Jessica Vela
Secretària         Mónica Requena

Coordinadores   
P5 - C. INICIAL      Mónica Requena
C. MITJÀ                 Maite Olaya
C. SUPERIOR         Jessica Vela
INFORMÀTICA       Juan F. Fraile
BIBLIOTECA           Amparo López
EURONET 50x50    Luisa del Castillo
 i Riscos Laborals
PLA D'ESPORTS     Natàlia Ramos

LINGÜÍSTICA         Toia Herreros

Personal d'Administració i Serveis
Conserge           Montse Esteban

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada