dilluns, 11 de març de 2013

Informació Famílies Jornada Portes Obertes

ESCOLA MONTPEDRÓS
 CODI 08027407
JORNADA DE PORTES OBERTES                                7 MARÇ 2013

1.     PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ                                                  
-        Zonificació de Santa Coloma de Cervelló (3 zones)
-        Criteris de  baremació
Generals: 40p.-germans o treball /30p.- zona,  20p.zona treball, 10p. municipi/ 10p. renda mínima/ 10p. discapacitat.
       Complementaris: 15p. família nombrosa o monoparental, 10p. malaltia crònica, 5p. familiars escola).
-        Calendari i documentació
        Difusió de l’oferta: 7 de març
         Presentació de sol·licituds: 11 al 22 de març
         Llistes amb el barem: 11 d’abril
         Oferta definitiva: 17 de maig 
         Publicació admesos: 24 de maig            
         Matriculació: 10 al 14 juny       
2.     TRETS D'IDENTITAT
-        Som una escola Pública, Catalana, i Aconfessional.
-        Volem donar una visió àmplia i pluralista de la realitat per crear un marc de tolerància, llibertat i respecte a la diversitat.  L'escola és oberta al seu entorn.
-        Estimulem els valors de la democràcia i la convivència.
-        Treballem en la coeducació.

3.     EQUIP DOCENT
-        El professorat està adscrit al Cos de mestres del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de les persones tutores d’Educació Infantil i Primària , hi ha les especialistes d’ Educació Especial,  Educació Física , Educació Musical i de Llengua Anglesa.
-        Rebem els professionals de l’ EAP ( Equip d’Assessorament Pedagògic): psicòloga, logopeda, vetlladora.
-        Participem sistemàticament en les activitats de formació contínua del professorat.

4.     GESTIÓ I PARTICIPACIÓ
-        Les famílies s’integren en  l’Associació de Pares i Mares. (AMPA)
-        Les famílies estan representades en el Consell Escolar i en  les comissions creades en el centre. Cada nivell té un/s delegats de classe.
-        També coneixen el Projecte Educatiu del Centre i participen en el seguiment dels objectius d’educació i d’aprenentatge dels alumnes.
5.     SERVEIS
-        Activitats extraescolars per la tarda , organitzades per l’ AMPA.
-        Serveis d’ acollida mat (8 a 9h).
-        Menjador (amb cuina pròpia).

6.     QUOTES (Curs 2013-14)
-        Material  50€ (10 Juliol)
-        Fotocòpies i llibres d'aula Infantil 35€, Primària 46€ (10 Juliol)
-        Agenda Primària 5’15€ (10 Juliol)
-        Sortides: 3 pagaments de 40€ (setembre, desembre, abril) i la liquidació al juny
(en funció de les activitats realitzades).


7.     QUOTES SERVEIS (AMPA) Curs 2012-13
-        Quota AMPA (anual i per família) 20€
-        Acollida Matinal: 3,50€ dia , 38€ mensual, 1/2h mensual 20€.
-        Menjador  Infantil i Primària:  fixa 7,15€, esporàdic 7,65€
-        Extraescolars:
Pintura, Anglès (P.5 a 6è): 23€ un dia/1 hora i 34,50€ dos dies/2 hores
Mou-te (E. Infantil):  20€
Multi dansa (CI): 20€
Hip- Hop (CM,CS): 20€ un dia / 30€ dos dies
     Piscina migdia (inclou activitat, dinar, monitor i transport : 52€

8.     VISITA A L'ESCOLA MONTPEDRÓS

-        Planta -1 ,pis de baix:  patis, cuina i menjador, gimnàs, vestuaris i lavabos.
-        Planta 0 , planta principal: aules d’Educació infantil ( P3, P4 i P5 ), pati E. infantil, aula d’educació especial , laboratori de ciències naturals i  plàstica, lavabos, despatxos, consergeria, vestíbul, sala de l’ AMPA, sala de mestres, reprografia  i biblioteca.
-        Planta 1, pis de dalt: aules d’educació primària (1r a 6è) , música, informàtica, anglès, aules de treball (EAP, suport petit grup, religió) i lavabos.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
-        Sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran en qualsevol centre escolar, o que podeu obtenir a la web www.gencat.cat/preinscripcio. Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc.
-        Original i fotocòpia del DNI del pare i mare (o tutors).
-        Original i fotocòpia del llibre de família.
-        Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
-        Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic equivalent, on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
-        riginal i fotocòpia del Certificat de convivència (Ajuntament). Si no coincideix l'adreça del DNI amb el domicili actual.
-        Original i fotocòpia carnet de família nombrosa vigent.
-        Original i fotocòpia de carnet de família monoparental.
-        2 Fotografies mida carnet + 1 foto 10x15 (matriculació)

Signatura i lectura de la documentació del sobre:                       
-        Dades bancàries per domiciliació bancària
-        Autorització sortides.
-        Autorització imatge.
-        Carta de compromís

Cal demanar hora per formalitzar la preinscripció amb la direcció del centre (1/2 hora aprox.). Es recomana portar el fill/a el dia  que es formalitza la preinscripció.
El període per presentar les sol·licituds de preinscripció és del 11 al 22 de març.

INFORMACIÓ
WEB del Departament d'Educació www.gencat.cat/preinscripcio
CORREU electrònic de l’escola: ceipmontpedrós@xtec.cat
Telèfon de l’escola: 93 634 06 61

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada